Via 由 [ ] 提供

Full join

FULL JOIN 称为 FULL OUTER JOIN

FULL JOIN 关键字会从左表和右表那里返回所有的行, 即使没有匹配

上一篇: Left/Right join 下一篇: 合并的问题